Bouw- of projectfinanciering

Stedium verbindt vastgoedondernemers en geldverstrekkers

Bouw- of projectfinanciering

Een bouw- of projectfinanciering is een financiering voor de realisatie van een nieuwbouwproject of een verbouwing van een bestaand pand. Te denken valt hierbij ook aan een herontwikkeling, renovatie of transformatie.

Een bouw- of projectfinanciering kan bijvoorbeeld aangevraagd worden voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van de grond, bouwkosten, bijkomende kosten, ontwikkelingskosten en financieringskosten.

Bij een bouw- of projectfinanciering neemt de waarde van het object toe naarmate de bouw vordert. De geldverstrekker zal de bouwfinanciering hier zoveel mogelijk op aan laten sluiten om het risico van de bouw- of projectfinanciering te beperken. Bij een bouw- of projectfinanciering is een gedegen afstemming tussen u als klant, de geldverstrekker maar ook de aannemer van essentieel belang. Denk aan bouwplanning, betaalschema’s, of retentierecht.

Stedium adviseert en begeleidt u graag bij dit proces en is als geen ander in staat om op een goede en adequate wijze uw bouw- of projectfinanciering te verzorgen.

Transparant – Deskundig – Creatief – Onafhankelijk