Financiering via Crowdfunding

Stedium verbindt vastgoedondernemers en geldverstrekkers

Financiering via Crowdfunding

Crowdfunding, ook wel publieksfinanciering genoemd, is een alternatieve wijze om een project te financieren. De financiering komt tot stand door direct contact tussen investeerders en ondernemers zonder tussenkomst van een bank of andere financiële instelling.

Crowdfunding werkt in principe als volgt:
Een ondernemer wil een project realiseren of een beleggingspand aankopen, maar heeft zelf onvoldoende kapitaal om dit te doen. Om het benodigde kapitaal te verwerven biedt hij het project aan via een crowdfunding platform (bijvoorbeeld: vastgoedinvesteren.nl) en vermeldt daarbij het benodigde kapitaal en het rentetarief. Op deze wijze brengt de ondernemer op een toegankelijke manier het project onder de aandacht van een grote groep investeerders, de crowd. Het idee hierachter is dat deze grote groep investeerders allemaal een klein bedrag inbrengen en dat al deze kleine bedragen bij elkaar het startkapitaal vormen voor het project.

Stedium bekijkt graag samen met u naar de mogelijkheden van crowdfunding. Ook een combinatie tussen een bankfinanciering en crowdfunding is goed mogelijk: een deel van het benodigde kapitaal wordt verstrekt door een bank en het overige deel kan via crowdfunding opgehaald worden. Het voordeel van crowdfunding voor zowel de ondernemer als de investeerders is dat het heel toegankelijk is.
Stedium heeft op het gebied van crowdfunding een samenwerkingsverband met twee crowdfunding platforms: vastgoedinvesteren.nl en duurzaaminvesteren.nl.

Zowel vastgoedinvesteren.nl als duurzaaminvesteren.nl hebben als een van de enige crowdfunding platforms in Nederland een doorlopende AFM-vergunning als beleggingsonderneming, conform artikel 2:96 Wft, en staan onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Transparant – Deskundig – Creatief – Onafhankelijk